PUCCI, EMILIO

Chia sẻ

tiếng riu ríu

Ghim

Reddit.

Túi

Pucci, Emilio.
Phát âm: e-mee-lee-o poh-chee

Hội đồng xã hội, người trượt tuyết và nhà thiết kế Ý, Emilio Pucci được biết đến với việc ông sử dụng các bản in hoàn toàn độc đáo và khét tiếng trong những năm sáu mươi. Thương hiệu đồng nghĩa với các mẫu táo bạo, màu sắc rực rỡ với cảm giác ảo giác vạn hoa. Think Austin Powers.

Vui lòng để lại trường này FashionStora trong hộp thư đến của bạn!
Email *

Kiểm tra hộp thư đến hoặc thư mục thư rác của bạn để xác nhận đăng ký của bạn.

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *