Câu chuyện mẫu hôm nay: Butterick 7101

Brown: Bạn không tin rằng chúng ta phải hỗ trợ cô ấy ra khỏi lỗ đó chưa? Tôi sẽ, tuy nhiên cánh tay tốt nhất của tôi bị hư hỏng cũng như treo ở góc độ khó chịu này.

Màu xanh: Nhìn kìa! Hummingbirds!

Đen: Tôi sẽ sẵn sàng trả cho bạn vào thứ ba cho một sợi dây cũng như tời ngày hôm nay.

Mẫu thông qua Lisa tại Thư viện thời trang cổ điển. (Có rất nhiều thứ tuyệt vời ở đó bây giờ, mọi người!)

Chia sẻ cái này:
Twitter.
Facebook

Như thế này:
Giống như đang tải …

Có liên quan

Câu chuyện mô hình ngày nay cũng như bán hàng: McCall’s 4598FEBHURE 1, 2012in “Câu chuyện mẫu”
Bạn cũng có thể đi vào thế giới thú vị của nữ tiếp viên khinh khí cầu! Ngày 16 tháng 2 năm 2009
Câu chuyện mẫu ngày hôm nay 4, 2010Với 17 bình luận

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *