Chữ và minh họa từ Mary Kate McDevitt

phá vỡ mẫu một chút ở đây để giới thiệu cho bạn một họa sĩ minh họa rất tài năng – Mary Kate McDevitt. Bạn có thể đã nghe nói về cô ấy và ngưỡng mộ tác phẩm nghệ thuật của cô ấy nhưng tôi không thể cưỡng lại cho bạn thấy những minh họa retro cổ điển đáng kinh ngạc mà cô ấy tạo ra. Cô tập trung vào các áp phích và thẻ và đã được giới thiệu trong tạp chí O, được cộng tác với Nintendo, Harper Collins, Adobe, Parade Tạp chí và nhiều người khác, nhiều người khác. Chữ và minh họa từ Mary Kate McDevitt!

Cô ấy hiện đang sống ở Portland, hoặc và cô ấy đã tự do trong 3 năm nay. Chữ cái và hình ảnh là đặc sản của cô ấy và bạn có thể thuyết phục bản thân về cách cô ấy tài năng bằng cách chiêm ngưỡng những sản phẩm đáng kinh ngạc được đánh dấu bởi những sáng tạo của cô ấy. Sau đây chỉ là một vài trong số họ nên bạn nên đi tìm trên Pinterest, Twitter và Society6, như tôi chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên bởi phong cách và cô ấy là cô nàng như thế nào. Bạn có thể mua hình minh họa của Mary Kate McDevitt từ cửa hàng Etsy của cô ấy.
Chữ và minh họa từ Mary Kate McDevitt!
Cảm thấy tốt để có được một số thứ được thực hiện Totenasville – PrintStampin UpMilwaukee CoverHand Eye Cung cấp TrikeHP Bannerswanderlustzp8497586rq

0/5 (0 đánh giá)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *