Tartan

blazer: Elizabeth và James (tương tự ở đây và ở đây) | Váy kẻ sọc: Zara | Giày: ASOS | Vòng đeo tay Cuff: J. Crew (Tương tự ở đây) | Vòng cổ: Jane Basch (tương tự ở đây) | Kính râm: Karen Walker | Nhẫn: Gorjana (tương tự ở đây) | Ba Lan: Essie (Berry Naughty)

Ảnh của Jeff Thibodeau

Kiểm tra thậm chí nhiều hơn từ khối thanh lịch trên

Bloglovin+Instagram+Facebook

Twitter+Pinterest

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *