Bạn có nhớ tồi không? Anh đã rất nhớ em!

Xin lỗi tôi đã rất tuyệt vời quá lâu – những giao dịch tuyệt vời đang diễn ra!

Tôi hy vọng sẽ tiếp tục xuất bản thường xuyên vào ngày mai, tuy nhiên, cho đến lúc đó, hãy tận hưởng / giật mình trong sốc cũng như kinh dị từ tài liệu tuyệt vời này được Julie gửi cho tôi.

Tôi càng nhìn vải này, tôi càng muốn nó. Nó tuyên bố “áo choàng đóng thế cho bóng kết hợp của CattleMen” với tôi (không phải tôi đã được mời). Nhưng, thật đáng buồn, tôi không hiểu nơi mua nó trực tuyến. Bạn có? Để lại một bình luận!

Chia sẻ cái này:
Twitter.
Facebook

Như thế này:
Giống như đang tải …

Có liên quan

HOWTO: Mua FabricMarch 5, 2007Với 106 bình luận
Kính gửi Libertynovement 28 tháng 8 năm 2007
Thêm về Vải Vải 29 tháng 11 năm 2006

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *